wyburzenia budynków
  wyburzenia budynków jednorodzinnych
  wyburzenia budynków jednorodzinnych kraków
  wyburzenia budynków
  Oferta
  kontakt
  Wyburzenia budynków jednorodzinnych
  Wyburzenia budynków wielorodzinnych
  Wyburzenia biurowców
  Wyburzenia mostów
  Wyburzenia konstrukcji
  Wyburzenia kominów
  Wyburzenia fabryk
  Transport Kraków


Wyburzenia budynków jednorodzinnych

Posiadamy niezbędny ciężki sprzęt do wykonania wyburzenia budynków jednorodzinnych. W skład naszych maszyn wchodzą: koparka obrotowa, samochód z dźwigiem hds, midikoparka, samochód ciężarowy potrzebny do wywozu gruzu.

Zasada określająca kiedy potrzebujemy pozwolenia na rozbiórkę, a kiedy możemy wyburzyć budynek bez dodatkowych formalności jest dosyć jasna:
 
Pozwolenie na wyburzenie jest potrzebna w przypadku wyburzenia budynków, na postawienie których wymagane było zezwolenie na budowę.
Do wniosku o pozwolenie na wyburzenie należy dołączyć:
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

    - pisemną zgodę właściciela obiektu;
    - szkic usytuowania obiektu;
    - opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
    - opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
    - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów wymagane przepisami szczególnymi;
    - projekt rozbiórki obiektu, ale tylko wtedy, gdy taką potrzebę stwierdzi starosta. Punkt ważny w sytuacji kiedy burzony budynek stoi w granicy działki lub przylega do budynku sąsiada.

Pozostałe budynki takie jak parterowe nieprzekraczające osiem metrów wysokości, budynki gospodarcze lub wiaty, których wielkość nie przekracza 25 metrów kwadratowych, ponad ogrodzenia i wiaty śmietnikowe. W tym wariancie przed wyburzeniem musimy pamiętać o sprawdzeniu czy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. W takiej sytuacji wyburzenie budynku będzie się wiązało z uzyskaniem pozwolenia na wyburzenie.

© 2018 wyburzymy.com.pl
Realizacja: Agencja Interaktywna WebProm