wyburzenia budynków kraków
  rozbiórka budynków kraków
  wyburzenia kraków
  wyburzenia hal
  wyburzenia fabryk
  wyburzenia kominów
  wyburzenia mostów
  Oferta
  kontakt


Oferta

Wyburzanie obiektów o charakterze kubaturowym, przemysłowym, inżynieryjnym to specjalność naszej firmy. Zajmujemy się również wyburzaniem budynków ogólnie uznanych, jako użyteczne publicznie - fabryk, hal, magazynów, kominów, mostów, wiaduktów, tuneli i wielu innych. W zależności od rodzaju wyburzanych nieruchomości, stosujemy dwie metody, którymi się posługujemy – mechaniczną lub minerską.

Podczas rozbiórki z wykorzystaniem metody mechanicznej, wykorzystujemy nasz ciężki sprzęt wyburzeniowych. Wykorzystujemy między innymi Kraków koparki, które wyposażone są w odpowiednie elementy specjalistyczne – młoty hydrauliczne lub nożyce, które wykorzystuje się do kruszenia betonu i cięcia stali. Metoda minerska, którą również stosujemy, polega na wykorzystaniu podczas prac wyburzeniowych materiałów wybuchowych.

Nasza firma wykonuje również kompleksowe działania po wyburzeniach – przygotowanie terenu pod kolejną inwestycję. Zapewniamy utylizację oraz zagospodarowanie materiałów pozostałych po danej rozbiórce – w oparciu o przepisy prawa – oferujemy również recykling gruzu betonowego oraz ceglanego. Przy pomocy naszego sprzętu do kruszenia dokonujemy prac na materiale porozbiórkowym, uzyskując w ten sposób materiał budowlany, który można wykorzystać przy następnych inwestycjach. Nasza firma oferuje również usługi polegające na częściowej rozbiórce obiektów.

Polegają one między innymi na obniżeniu kondygnacji budynku o kilka pięter lub na odcięciu przylegającego budynku - przy zachowaniu pierwszego do dalszego użytkowania.

© 2018 wyburzymy.com.pl
Realizacja: Agencja Interaktywna WebProm